دانلود@مبانی نظری فضا،عدالت اجتماعی،عدالت فضایی، تسهیلات شهری@

مبانی نظری فضا،عدالت اجتماعی،عدالت فضایی، تسهیلات شهری|31012544|atw34045608|مبانی نظری فضا,عدالت اجتماعی,عدالت فضایی, تسهیلات شهری
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری فضا،عدالت اجتماعی،عدالت فضایی، تسهیلات شهری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری فضا،عدالت اجتماعی،عدالت فضایی، تسهیلات شهری
دارای 57 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

مقدمه...............................................................................................................................14
2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی........................................................15
2-1-1-فضا.....................................................................................................................15
2-1-1-1-فضا در جغرافیا...............................................................................................16
2-1-1-2-فضای شهری..................................................................................................18
2-1-2-عدالت.................................................................................................................20
2-1-2-1-عدالت جغرافیایی............................................................................................21
2-1-2-2-عدالت محیطی................................................................................................22
2-1-2-3-عدالت اجتماعی..............................................................................................23
2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر...................................................................................25
2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری.............................................................27
2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی.....................................................................28
2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی.............................................................30
2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار.....................................................................31
2-1-3-عدالت فضایی.....................................................................................................33
2-1-3-1-عدالت فضایی شهری......................................................................................34
2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها.............................................................35
2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی.......................................................38
2-1-4-1-عدالت در یونان باستان...................................................................................38
2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری....................................................................40
2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشيسم...........................................................................40
2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان....................................................................41
2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم........................................................................42
2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم............................................................................44
2-2-تسهیلات شهری.......................................................................................................46
2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری......................................................................46
2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی........................................................................48
2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی.................................................................................49
2-2-4-کیفیت زندگی......................................................................................................51
2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری......................................................................................52
2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی....................................................................54
2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی..................................................................................55
2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................56
2-2-7-خود همبستگی فضایی.........................................................................................57
جمع بندی.......................................................................................................................59مقدمه:
رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهر نشین را به شدت افزایش داد و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل کرد. اگرچه شهر و شهرنشینی خود یکی از مهمترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی واقتصادی محسوب می شود، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود. نابرابري هاي اجتماعي قبل از هر چيز در معيارهاي زندگي بازتاب ميشود و به نوبه ي خود با مفهوم فرصت ها و كيفيت زندگي ارتباط دارد. گسترش نامتقارن كيفيت زندگي يكي از مهم ترين ابزارها براي پي بردن به وجود نابرابري هاي اجتماعي در هر جامعه است. به این دلیل از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کامل تر عدالت فضایی است. در این راستا تسهیلات و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدی هستند که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به شایستگی افراد می توانند با برقراری ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. در واقع تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم می آورد و نابسامانی در توزیع منطقه ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می گردد.


2-1- مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی
2-1-1- فضا
ريشه ی کلمه ی فضا "Espace" از کلمه ی لاتین "Spatiun" است و به وسعت گسترده ای اطلاق می شود که با داشتن سه بعد می تواند اشیاء را در برگیرد. فضا می تواند با چهار بعد هم مطرح شود که بعد چهارم آن زمین است. در بیان علمی و فلسفی فضا معادل کلمه ی مکان یا نقطه ای گرفته شده که با بخش های پیرامونی خود مشخص می شود و در قلمرو فلسفه، فضا محیط همگون و نامحدودی است که در آن اشیاء محسوس جایگزین شده است و از نظر لایپ نیتز و کانت فضا ادراک شدنی و غیر قابل تقسیم است و مفهوم فضا با وسعت "Etendue" که بی نهایت تقسیم شدنی است یکی نمی باشد(فرید،1380: 9). در رویکرد ژئوپلیتیکی، مفهوم فضا شامل سرزمین هایی است که انسان توانسته در آنجا سکونت گزیند یا به گونه ای در آن دخل و تصرف کند. فضا صحنه نمایش پدیده های گوناگونی است که در آن ترکیب و تلفیق این پدیده ها به شکلهای گوناگون، آثار متنوعی از خود بر جای می گذارند(جوان و عبداللهی،1387: 137). افلاطون فیلسوف بزرگ یونان باستان فضا را واقعیتی مستقل نمی داند و از نظر وی آن چه که فضا را به وجود می آورد روابط بین اشیایی است که در یک مکان مستقر گردیده اند(شولتز،1353: 175). مانوئل کاستل در تعریف فضا می نویسد: فضا یک تولید مادی در ارتباط با سایر عوامل مادی است. عده ای می گویند فضا یک تولید ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی است نه مادی. از نظر جغرافیدانان رادیکال، عامل تولید و روابط تولیدی، اساس سازمان فضایی محسوب می شود.