دانلود@مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک@

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک|40249421|atw34045608|مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و تصمیم‌ گیری استراتژیک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 مقدمه.......................................................................... 16

2-1-2 مفهوم سرمایه اجتماعی.................................................... 17

2-1-3 اهمیت سرمایه اجتماعی............................................... 18

2-1-4 تعاریف سرمایه اجتماعی ................................................ 19

2-1-5 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دیگران........................................ 20

2-1-5-1 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام....................................... 20

2-1-5-2 سرمایه اجتماعی از نظر جیمز كلمن............................. 21

2-1-6 سرمایه اجتماعی سازمانی............................................. 22

2-1-7 اهمیت سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان........ 23

2-1-8 عناصر سرمایه اجتماعی.................................................. 24

2-1-9 مدلی برای سنجش سرمایه اجتماعی......................... 24

بخش دوم: تصمیم‌گیری استراتژیک

2-2-1 تعریف تصمیم............................................................... 27

2-2-2 تعریف تصمیم‌گیری...................................................... 27

2-2-3 ماهیت تصمیم‌گیری .......................................................... 28

2-2-4 طبقه‌بندی تصمیمات ................................................... 29

2-2-5 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده................... 30

2-2-6 تصمیمات سلسله مراتبی................................................. 31

2-2-7 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است......................... 34

2-2-8 تعریف تفكر استراتژیك .......................................... 34

2-2-9 عوامل موثر در رواج تفكر استراتژیك......................... 35

2-2-10 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك................ 35

2-2-11 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك................................... 36

2-2-12 فرآیند تصمیم‌گیری...................................................... 37

2-2-13 تصمیمات فردی........................................................... 38

2-2-14 تصمیمات سازمانی ................................................. 40

2-2-15 تحقیقات گذشته......................................................... 40