دانلود@بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد@

بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد|50675672|atw34045608|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 512.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 35
بنام خدا مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
روش شناسی تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای تحقیق
مقدمه فرسودگی شغلی حالت خستگی جسمی، روانی و عاطفی ناشی از استرس مزمن است. مشکلات روانی از جمله فرسودگی شغلی در ایفای نقش اجتماعی به عنوان یک عامل مانع و بازدارنده تلقی می-شوند.
بیان مسئله فرسودگی شغلی معلمان درطول چند دهه اخیر بعنوان یک نگرانی جدی برای معلمان، دانش آموزان و والدین مطرح شده است.
احتمال اینکه معلمان دچار فرسودگی شغلی شوند هم توسط عوامل محیطی و هم عوامل دموگرافیک تعیین می -شود. عدم تعهد به کار حضور نامنظم در کلاس بی کفایتی در وظایف
عدم اثربخشی در آموزش
استعفا بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق ضروری است که مدیران و مسئولان آموزشی از جنبه هایی که باعث بهبود یا نقص درعملکرد معلمین می شود آگاهی کسب نمایند. فرسودگی شغلی را به عنوان یکی از دلایل افزایش سرعت بازنشستگی پیش از موعد معلمان به علت اختلالات و علائم روان تنی دانسته اند. بسیار ضروری است که رسیدگی بیشتری درباره چگونگی تجربه کاری معلمان تربیت بدنی انجام شود.
اهداف تحقیق هدف کلی هدف کلی از این تحقیق، می باشد. اهداف اختصاصی اهداف تحقیق تعیین ارتباط بین انتظارات شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی.
تعیین ارتباط بین کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی.
تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی.
تعیین نقش پیش بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی در مورد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی. فرضیات تحقیق بین انتظارات شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد.
نقش متغیرهای پیش بین (انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی) بر متغیر ملاک (فرسودگی شغلی) به چه میزان است.
پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق 1. Janssen et al 2. Pisanti et al 3. Aida
جامعه و نمونه آماری کلیه­ معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد 870 جدول کرجسی و مورگان 165 زن 270 105 مرد روش تصادفی- طبقه ای متغیرهای تحقیق ابزار تحقیق ابزار تحقیق پایایی و روایی ابزار ویژگی های جمعیت شناختی ویژ گی های جمعیت شناختی توزیع نمرات متغیرهای تحقیق آزمون فرضیه های تحقیق فرض صفر (H0) : بین انتظارات شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود ندارد. آزمون فر...